Действия на комисията за управление на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие

Действия на комисията за управление на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие

Европейската комисия изложи своята позиция в дискусията за по-успешно управление на миграцията и спасяване на човешки животи по централносредиземноморския маршрут.
Бяха представени допълнителни мерки за укрепване на работата на ЕС по този маршрут, по-специално с Либия и страните около нея. Действията са насочени към борба срещу мрежите за контрабанда и трафик на хора, по-ефективно управление на миграционните потоци, спасяване на човешки животи в морето и подобряване на условията на живот на мигрантите и бежанците в Либия и в съседните й страни.

От 2015 г. насам размерът на ресурсите за операции на ЕС в открито море се е утроил, което е довело до спасяването на над 400 000 души в Средиземно море.
Въпреки това през 2016 г. в ЕС са пристигнали повече от 181 000 мигранти и бежанци, което от своя страна доведе до рекордни нива на загуба на човешки живот в морето. За да помогнат да се предотврати продължаването на тази човешка трагедия през 2017 г., Комисията и върховният представител набелязват краткосрочни оперативни действия, които да бъдат предприети в сътрудничество с държавите членки по отношение на маршрута през Централното Средиземноморие. С предложените действия, които са част от цялостна стратегия, се взема под внимание по-широкият регионален контекст (по-специално южната граница на Либия, както и Тунис, Египет и Алжир), като същевременно се поставя силен акцент върху Либия, която е отправната точка за 90 % от лицата, желаещи да пътуват до Европа.

Източник: Европейска комисия