Действия по инициативата „Жан Моне“ за училища

Училищата могат да кандидатстват па инициатива Жан Моне и да получат средства за реализирана на идеи за това как учениците ще научат какво означава ЕС и как работи.

Инициативата Жан Моне на ЕС за обучение трябва да се прилага за минимум 40 часа на учебна година в продължение на три последователни години.
Максимална безвъзмездна помощ: 30 000 евро (представляваща максимум 80% от общите разходи).
Училищата трябва да установят преподаване на специфичен предмет/и за ЕС (ценности, история, как работи ЕС, културно многообразие – наред с други) в класната стая. Дейностите трябва да се преподават през учебната година и могат да включват проектни седмици, учебни посещения и други активни дейности.
Повече информация – тук.