Ден на Европейската гражданска инициатива

Днес Европейската гражданска инициатива празнува своя пети рожден ден. Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение. Концепцията за европейско гражданство се развива в продължение на 60 години, откакто Договора от Рим влезе в сила, чрез въвеждане на правото на свободно движение на работници и услуги. С течение на годините, идеята за европейско гражданство и правата, свързани с него са се развили значително – бяха добавени повече свободи, както и правото да се гласува пряко в изборите за Европейски парламент, консултации със заинтересованите страни и други инструменти на демокрацията на участието, каквато е и например европейската гражданска инициатива. Имайки това предвид, тазгодишното издание се надява да извади на светло успехите, които свидетелстват за значителното развитие на концепцията за европейско гражданство, с цел да се подчертае стойността на активна гражданска позиция и лично участие, както и значението на информираното и съзнателно използване на демократичните инструменти, които са на разположение на гражданите. 
Източник: Европейската комисия