Денят на Европа във Видин отбелязахме със семинар за младежи

По повод Деня на Европа – 9 май, ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин проведе семинар за младежи. Фокусът на събитието беше запознаване с възможностите за младежка мобилност по програма Еразъм+ и как младежите могат да се включат в програмата и като неформална група. Семинарът ще бъде последван от подготвяне на проектно предложение от самите участници. Акцент поставихме и върху Годината на европейската младеж, чиято основна цел е да подкрепи младите хора да станат активни и ангажирани граждани. Участниците бяха запознати и с дейността на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО и как може да им е ползена при търсене на информация за младежки възможности.