Доклад на ЕК относно кохезионната политика

Доклад на ЕК относно кохезионната политика 

Комисията публикува 7-ия доклад за кохезионната политика. Той се приближава към регионите и градовете на ЕС, извлича поуки от разходите за сближаване през кризисните години и поставя на сцената политиката на сближаване след 2020 г. Анализирайки настоящото състояние на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС, Докладът за сближаването обхваща всички наши територии: икономиката на Европа отскочи, но различията продължават да съществуват между нашите държави-членки и в тях. Публичните инвестиции в ЕС са все още под нивата преди кризата, докато регионите и държавите-членки трябва да инвестират повече, за да отговорят на предизвикателствата, посочени в документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС; цифровата революция, глобализацията, демографските промени и социалното сближаване, икономическото сближаване и изменението на климата. В доклада се предлага политика на равнище ЕС, която да обслужва три основни цели: оползотворяване на глобализацията, изоставяне на никого и подпомагане на структурните реформи. Комисарят по регионалната политика Корина Крету заяви: "Докладът ясно показва, че нашият съюз се нуждае от по-голямо сближаване." Кризата свърши, очевидно е оставила белези в много региони и ще се нуждаят от политиката на сближаване за посрещане на предизвикателствата на днешния и утрешния ден." Докладът подхранва дискусията относно политиката на сближаване след 2020 г. Кратката версия ще бъде достъпна на всички езици още тази седмица. Основният текст на доклада ще бъде на разположение на всички езици най-късно до края на годината.

Изтоник: Европейска комисияД