Доклад от проучването на Евробарометър за премахването на роуминг таксите

Доклад от проучването на Евробарометър за премахването на роуминг таксите
ЕС работи десет години, за да премахне допълнителни такси за роуминг в рамките на Съюза. Най-края на таксите за роуминг е една от ключовите основи на цифровия единен пазар на ЕС и важна стъпка в изграждането на достъпно, устойчиво цифрово общество за всички граждани. На 15 юни 2017 г. ЕС постигна тази цел. Няма допълнителни такси за обаждания, изпращане на текстови съобщения и използване на мобилни данни при пътуване с мобилни устройства в друга държава от ЕС / ЕИП. Хората могат да се обаждат, текстоват и сърфират в интернет за същата цена, която биха плащали, ако са били вкъщи. Проучването на Евробарометър е поръчано от Европейската комисия за измерване на осведомеността относно премахването на таксите за роуминг и въздействието, което това оказва върху мобилната употреба на гражданите, когато пътуват в ЕС. То обхваща следното:
– Пътуване в рамките на ЕС през последните 12 месеца – както преди, така и след 15 юни 2017 г .;
– осведоменост за края на таксите за роуминг;
– Възприемане на разходите за роуминг сред не-пътуващите;
 – Възприемане на предимствата от края на таксите за роуминг;
 – Използването на мобилни телефонни услуги в други държави от ЕС, включително стъпките, предприети за това ограничаване на употребата.
Някои много конкретни цифри:
– информираността сред тези, които са пътували след 15 юни, достига до 86%
– делът на пътуващите, които използват мобилните си данни в роуминг толкова често, колкото и вкъщи, се е удвоил до 31% в сравнение с тези, които са пътували през предходните месеци (15%) 
– Делът на гражданите, които никога не са използвали мобилни данни в чужбина, е намалял наполовина – до 21% в сравнение с 42% през месеците преди премахването на таксите
– Някои от мобилните оператори отчитат значително увеличение на трафика на данни, който се е умножил няколко пъти това лято в сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, в някои случаи дори повече)
Премахването на таксите за роуминг е конкретен пример как Европейският съюз подобрява живота на своите граждани.
Целият текст на доклада от проучването може да намерите тук