Доклад относно върховенството на закона за 2023 г.

Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона, като оцени актуалното положение във връзка с върховенството на закона във всяка държава членка.

Въпреки че в някои държави — членки на ЕС, продължават да съществуват опасения относно върховенството на закона, докладът се е превърнал в основна движеща сила за промяна и положителни реформи. Всъщност, средно за всички държави членки, 65 % от миналогодишните препоръки са изцяло или частично изпълнени. Това показва, че се полагат значителни усилия за последващи действия във връзка с препоръките от предходната година.

Днешният пакет включва съобщение, в което се прави преглед на положението в ЕС като цяло, и 27 глави по държави, в които се разглеждат значимите промени във всяка държава членка от юли 2022 г. насам. В доклада е включена оценка на препоръките от миналата година и отново са предоставени конкретни препоръки към държавите членки.

Докладът обхваща четири стълба: национални правосъдни системи, уредби за борба с корупцията, медиен плурализъм и други механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване на институциите.

Повече информация относно основните констатации и препоръки за България ще намерите тук.

Източник: Представителство на ЕК в България