Допълнителни средства за помощ за бежанци и борба срещу тероризма са одобрени от ЕП

Допълнителни средства за помощ за бежанци и борба срещу тероризма са одобрени от ЕП
 

Eвропейският парламент одобри в сряда осигуряването на 100 млн. евро спешна помощ за бежанците в ЕС и 2 млн. за наемане на нов персонал в Европейския център за борба с тероризма на Европол (ЕЦБТ). Евродепутатите ускориха одобряването на средствата в първия проект за изменение на бюджета за 2016 г и процедурата беше завършена за малко повече от месец.
Стоте милиона евро за хуманитарна помощ представляват първия транш от новия 700-милионен инструмент за предоставяне на спешна помощ, предложен от Комисията на 2 март. Средствата могат да се използват за хранителна помощ, спешната медицинска помощ, подслон, вода, хигиена, защита и образование.
Допълнителни 2 млн. евро ще бъдат дадени за подсилване на персонала в Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ)в отговор на последните терористични атентати.  ЕЦБТ е създаден от Европол на 1 януари 2016 г. и се  очаква се той да играе ключова роля в борбата срещу тероризма в ЕС. 
Средствата за подпомагане на бежанците в Съюза няма да бъдат изтеглени от вече съществуващи програми за хуманитарна помощ извън ЕС, а ще бъдат преразделени от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF). 
Евродепутатите подчертават, че тези 100 млн. евро трябва да бъдат заместени с нови пари. Те също така настояват да се предвиди по-устойчива правна и бюджетна рамка, която да позволи бъдещото мобилизиране на хуманитарна помощ в рамките на Съюза.
Приетият текст от Eвропейския парламент можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
Източник: Европейския парламент