Два диалога в Северозападна България

На 21 септември 2021 г. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин ще организира два диалога с граждани, на които ще бъдат обсъдени актуалните приоритети и инициативи на Европейския съюз. Местата, в които ще се проведат събитията са с. Ружинци (от 10:00 ч.) в малкия читалищен салон и с. Дреновец (от 14.00 ч.) в сградата на кметството. Целта на мероприятията е да достигнем до по-голяма аудитория на областно ниво и да информираме жителите за нашата дейност, за основните потребителски права в ЕС и службите за подкрепа на граждани, както и за основните аспекти на двата приоритета – Утвърждаване на европейския начин на живот и Нов тласък за европейска демокрация. Специално внимание ще отделим на Конференцията за бъдещето на Европа и възможностите, които имат гражданите да изразят мнение относно инициативите на Съюза и неговите политики. За участвалите в събитията ще бъдат осигурени печатни информационни материали с цел разпространяване на информация, която да достигне и до граждани в по-малки населени места.