Eвропейският съюз за мен и моето бъдеще

Информационна брошура "Европейският съюз за мен и моето бъдеще" 

Автор: център "Европа Директно-Видин" 

Година на издаване: 2020 г. 

Изтегли брошурата тук