Eвропейската комисия одобри българска схема в размер на 29 милиона евро в подкрепа на земеделски стопани

Eвропейската комисия одобри българска схема в размер на 29 милиона евро в подкрепа на земеделски стопани
 

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 56.6 милиона лева за подпомагане на земеделските стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, и производители на картофи, засегнати от избухването на пандемията от коронавирус. Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Публичната подкрепа ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по заеми, които вече са били отпуснати на бенефициерите от Държавен фонд „Земеделие“. Целта е да се отговори на нуждите от ликвидност на бенефициерите и да им се помогне да продължат своите дейности по време на и след избухването на пандемията от коронавирус.