Eвродепутатите призовават за бързо и пълно възстановяване на свободното движение през границите

Eвродепутатите призовават за бързо и пълно възстановяване на свободното движение през границите
 

Европейските депутати изразиха своята загриженост относно продължаващия контрол на вътрешните граници в Шенгенското пространство, който се отразява негативно върху хората и бизнеса. В резолюция, приета миналия петък, Европейският парламент призовава за отваряне на границите при спазване на принципа за недискриминация. Необходимо е да бъде приет план за възстановяване на Шенгенското пространство и преразглеждане на правилата на Шенгенското споразумение. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации при потенциална втора вълнаЕвродепутатите подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движението, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за гарантиране на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията. Членовете на ЕП отхвърлят всяко некоординирано, двустранно действие от страна на отделни държави от ЕС и изтъкват важността на принципа на недискриминация при повторното отваряне на границите. 
 
Председателят на комисията на ЕП по граждански свободи и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „Макар и да е добра новина, че все повече ограничения на вътрешните граници се премахват, начинът, по който това се извършва оставя много да се желае. Без връщането към напълно функциониращо Шенгенско пространство, продължава да липсва основна стъпка по пътя към възстановяването. Пълното връщане към свободното движение, без дискриминация, взаимно доверие и солидарност са от изключително значение и сред основните ценности на ЕС“.
 
Членовете на ЕП също така призовават Съвета и държавите членки да увеличат усилията си за завършване на процеса на интегриране в Шенгенското пространство и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия.
 
След като въведоха проверки на вътрешните граници, за да ограничат разпространението на пандемията от COVID-19, страните от ЕС започнаха постепенно да премахват контрола и свързаните с тях ограничения за пътуване. Европейската комисия препоръча на държавите от Шенгенското пространство да премахнат контрола по вътрешните си граници до 15 юни 2020 г. и създаде онлайн платформа, наречена „Re-open EU“, съдържаща актуална информация за пътуващите.
 
Шенгенското пространство включва повечето европейски държави, без България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния. От държавите извън ЕС, към Шенгенското пространство са се присъединили Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. На 14 юни Европа ще празнува 35-тата годишнина от подписването на споразумението в Шенген (Люксембург), което премахва контрола по вътрешните граници на ЕС.
 
Източник: Европейски парламент