Ефективност на подпомагането на аквакултурите

EФЕКТИВНОСТ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО
Специален доклад № 10/2014 г.

Автор: Европейска сметна палата
Теми:Финанси на Общността, Политика в областта на рибарството
Изтеглете книгата в pdf
Електронна книга