ЕК актуализира европейската транспортна мрежа TEN-T

Европейската комисия започва да оказва директна логистична подкрепа на Украйна, след обновяване на картите с транспортните коридори на Европа TEN-T, в които е включено изграждането на нови пътища в цяла Източна Европа, включително и в България.

Официално бяха подписани две ключови споразумения за подкрепа на Украйна и Молдова, по време на Connecting Europe Days 2022 – десетото издание на годишната среща за транспорт, организирана от Европейската комисия, която се проведе в Лион, Франция преди няколко дни. Споразуменията за автомобилен транспорт за осигуряване на веригите за доставки бяха подписани от комисаря по транспорта Адина-Йоана Валеан, френския министър-делегат, отговарящ за териториалните общности Кристоф Бешу от името на председателството на Съвета на ЕС, украинския министър на инфраструктурата Александър Кубраков и вицепремиера на Молдова и министър на инфраструктурата и регионалното развитие Андрей Спину. Споразуменията ще помогнат за гарантиране на продоволствената сигурност застрашена от войната на Русия срещу Украйна и заместване на блокираните традиционните транспортни маршрути. Министър Кубраков и комисар Валеан също подписаха споразумение за актуализиране на индикативната TEN-T мрежа на Украйна за подобряване на инфраструктурните връзки между Украйна и ЕС.

В мирно време Украйна изнасяше 5 милиона тона зърно на месец. След началото на войната на Русия срещу Украйна и нейната военноморска блокада на черноморските пристанища, сега се използват други видове транспорт, за да се улесни износът на украинска селскостопанска продукция, както и двустранната търговия с ЕС. Планът за действие Solidarity Lanes на Европейската комисия мобилизира националните администрации, операторите на железопътния, автомобилния и водния транспорт, пристанищата на ЕС и много други заинтересовани страни с тази цел.

Споразуменията за автомобилен транспорт ще допринесат за тези усилия, като улеснят транспортирането на стоки между ЕС и Украйна и Молдова по шосе, като позволят на украинските, молдовските и европейските превозвачи да преминават транзит през и да работят между териториите на другите, без да са необходими разрешителни за тези операции. Споразумението между ЕС и Украйна също така предвижда признаването на украинските шофьорски книжки и сертификати за професионална компетентност.

Сега, след като е подписано споразумение на високо ниво относно индикативната трансевропейска транспортна мрежа на Украйна, актуализираните карти на TEN-T ще бъдат включени в законодателството на ЕС. Както Украйна, така и ЕС искат да насърчат адекватното планиране и развитието на устойчива и ефективна по отношение на ресурсите транспортна свързаност между двете страни. Споразумението ще улесни идентифицирането на общи инфраструктурни приоритети и в дългосрочен план ще ръководи реконструкцията на инфраструктурата, след като това стане възможно.

Автор: Мариана Гомилева (Лион, Франция)