EК предлага временна дерогация от определени правила за земеделските стопани

Европейската комисия предлага да се даде възможност на земеделските стопани в ЕС да се възползват от дерогации за 2024 г. от правилата на общата селскостопанска политика (ОСП), които ги задължават да поддържат определени площи непроизводствени. Предложението на Комисията, изпратено днес на държавите членки, които ще гласуват по него на заседание на комисия, предоставя първи конкретен политически отговор за преодоляване на опасенията, свързани с доходите на земеделските стопани. То следва и исканията, отправени от няколко държави членки на заседанията на Съвета по селско стопанство.

Наред с това Европейската комисия предлага удължаване на сега действащите автономни търговски мерки за украинските и молдовските продукти. Комисията предложи да се поднови суспендирането на вносните мита и квоти за украинския износ за ЕС за още една година, като същевременно се засили защитата на чувствителните селскостопански продукти от ЕС. Това се извършва в съответствие с ангажиментите на ЕС за подкрепа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. Успоредно с това Комисията предлага да се поднови с още една година суспендирането на всички оставащи мита върху вноса от Молдова, което е в сила от юли 2022 г.

За повече информация

Съобщение за медиите – дерогация от някои селскостопански правила

Източник: Представителство на Ек в България