ЕК предложи пакет от мерки за по-ефективен и устойчив товарен транспорт

Европейската комисия обяви днес пакет от мерки за повишаване на ефективността и устойчивостта на товарния транспорт чрез подобряване на управлението на железопътната инфраструктура, предлагане на по-силни стимули за камиони с ниски емисии и по-добра информация за емисиите на парникови газове от товарния транспорт.

Целта е да се повиши ефективността в рамките на сектора, като му се помогне да допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г., както е посочено в Европейския зелен пакт, като същевременно се даде възможност единният пазар на ЕС да продължи да се разраства.

Пакетът включва три отделни предложения:

·       Регламент относно международния превоз на товари и пътници,

·       Преразглеждане на Директивата за теглилките и размерите,

·       CountEmissionsEU – общ методологичен подход за изчисляване на емисии на парникови газове и сравняване на въглеродния отпечатък.

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Днешният пакет от предложения е част от по-широките усилия за повишаване на устойчивостта на мобилността и транспорта. То е следствие от ключовите компоненти на пакета „Подготвени за цел 55“, като например неговите цели за станции за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво, както и за внедряването на устойчиви горива във въздухоплаването и морския транспорт.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България