Електронно сертифициране на вноса за ЕС

Електронно сертифициране на вноса за ЕС

Във връзка с прилагането на новите правила на компютъриираната ситема за ветеринарен контрол на внасяните продукти в ЕС – TRACES и в реултат на препоръките на Европейската сметна палата към държавите – членки за въвеждане на повече контрол върху биологичните продуукти, се въвежда нова система за електронно сертифициране на внасяните в ЕС продукти. Това е изключително ценно, когато има заплаха или риск за здравето на потребителите, тъй като позволява много бърза реакция при проследяване на стоките. Европейският съюз не спира да работи в посока стриктни мерки за сетифициране и инспекция на безопастността на храните като важен елемент за спазване на европейските високи стандарти.

Източник: Европейската комисия