ЕРАЗЪМ+ предоставя 30 милиона евро за студентски заеми за обучение в магистърска програма във Франция

ЕРАЗЪМ+ предоставя 30 милиона евро за студентски заеми за обучение в магистърска програма във Франция

Програма ЕРАЗЪМ+ предоставя 30 милиона евро за отпускане на студентски заеми за обучение в магистърска програма – (Erasmus+ master degree loans) във ФРАНЦИЯ. Отпускането на тези заеми е възможно, благодарение на гаранционното споразумение, подписано през декември 2015г. от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Френската банка BPCE, с подкрепата на програма на Еразъм + на ЕС . Заемите ще бъдат отворени за висшисти от Франция, които са завършили магистърска степен в една от 33-те държави, участващи в Еразъм +, както и за студенти от тези страни, които искат да завършат магистърската си степен във Франция.
Кандидатите могат да кандидатстват за отпускане на заеми по следния начин:
За финансови институции:
– Директно към Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).
За студенти:
– Директно към одобрените финансови институции, които ще приемат студентските кандидатури и ще предоставят всички условия по процедурата за кандидатстване и отпускане на заемите.
Размерът на заемите е до 12 000 евро за едногодишно обучение в магистърска програма и до 18 000 евро за двугодишна магистърска програма. Средствата от заема могат да се използват както за храна и настаняване, така и за за обучение в някоя от 33-Еразъм + страни на програмата. За да получат заем, студентите  трябва да следват магистърска програма в различна страна от тяхната държава на пребиваване, и в различна страна от тази, в която са получили своята бакалавърска степен.
Схемата позволява на студентите да се възползват от благоприятните условия за заем, благодарение на гаранцията от Еразъм +, която поделя риска между банката и Европейската комисия. Това означава, че студенти могат да кандидатстват за заеми без да се изисква обезпечение за тях, както и да се ползват от конкурентни лихвени проценти и да използват опция за забавено връщане на заема.
Повече информация за заемите можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6207_en.htm