“Еразъм+” вече има мобилно приложение с интегрирана европейска студентска карта

Европейската комисия представи новото приложение „Еразъм+“, което бележи нов етап в цифровизацията на образователната програма на Европейския съюз. Новото приложение, достъпно на всички езици, ще предостави на всеки студент цифрова европейска студентска карта, валидна в целия Съюз. Благодарение на приложението, което работи по системите Android и iOS, студентите ще могат:
– да търсят и избират дестинация сред партньорите на университета;
– да подписват своето онлайн споразумение за обучение;
– да откриват събития и полезни съвети за своята дестинация и да се свързват с други студенти; както и
– да получат своята европейска студентска карта, за да придобият достъп до услуги, музеи, културни дейности и изгодни предложения в приемните университети и държави.
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Хартията официално принадлежи към миналото. Това ново приложение „Еразъм+“ ще бъде „обслужване на едно гише“ за мобилните студенти, участващи в „Еразъм+“. Получаването на цялата информация с натискането на един бутон означава по-малко стрес, по-малко време за изпълнение на административните изисквания и по-голяма гъвкавост. Европейската студентска карта, достъпна чрез приложението, е важна стъпка към истинско европейско пространство за образование. Пространство, в което всеки студент се чувства включен и може да получи достъп до едни и същи услуги и еднакво признаване на образованието си.“