ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ

Ако желаете да участвате в мобилност, финансирана по програма „Еразъм +” трябва да се свържете с организация, която е получила финансиране на проект от програмата. Това може да бъде неправителствена организация, структури на националната, регионална или местни власти, асоциация и др.
За повече информация се свържете с Центъра за развитие на човешките ресурси на адрес  http://www.hrdc.bg/, който ще ви даде повече информация или ще ви насочи към организация, която може да финансира вашата мобилност.
Ако сте организация, която иска да участва с проект по „Еразъм +” вижте актуалните покани за подаване на проектни предложения и възможностите, които програмата предлага на: http://www.hrdc.bg/ или на