„Еразъм+“ е вече и виртуална!

„Еразъм+“ е вече и виртуална! 
Най – успешната програма за младежи „Еразъм+“ стартира своя онлайн версия на действията за мобилност с цел да свърже повече студенти и млади хора от европейските държави и държавите от Южното съседство на ЕС. „Виртуален обмен Еразъм+“, е проект, който цели през следващите две години да се стимулира междукултурният диалог и да се подобрят уменията на поне 25 000 млади хора чрез цифрови средства за учене. Проектът обхваща 33-те държави, участващи в програмата „Еразъм+“, и региона на Южното Средиземноморие, в това число Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис. Онлайн версията на „Еразъм+“ ще допълни традиционната програма за физическа мобилност и може да бъде разширена в бъдеще, за да включи други региони по света. Изхождайки от твърдението, че макар и много успешна и популярна, програмата „Еразъм+“ не винаги е достъпна за всички, то с тои проект Европейската комисия желае да създаде възможности за повече млади хора от различни социални среди да се свържат, за да се насърчи междукултурното разбирателство. Идеята на „Виртуален обмен Еразъм+“ е да свързва млади хора, лица, работещи с младежта, студенти и учени от европейските държави и държавите от Южното съседство на ЕС с помощта на дискусии с участието на модератор, транснационални групи по проекти, отворени онлайн курсове и обучение за застъпничество. Така например, млади хора от различни страни ще могат да се свързват веднъж седмично, за да обсъждат теми като икономическото развитие или изменението на климата в рамките на дискусии с модератор на основата на предоставени им предварително подготвителни материали. Всички дейности ще се осъществяват като част от програми за висше образование или организирани младежки проекти. По време на подготвителната си фаза „Виртуален обмен Еразъм+“ предизвика интерес сред университетите и младежките организации. Към момента вече има създадени 50 партньорства, а 40 души бяха обучени като модератори на дискусии. Този проект е и една възможност за опознаване на младите хора, което би повишило толерантността и взаимното приемане, а по този начин ще бъдат повишение европейските ценности и гражданство. Бюджета за тази година е около 2 милиона, целта за достигане до поне 8000 млади хора се очаква да бъде достигната, а инициативата удължена до края на 2019 като съответно достигне до още повече младежи, чиито умения и възможности за обучение да бъдат увеличени.
Източник: Европейска комисия