ЕС активира Директивата за временна закрила за хората бягащи от войната в Украйна

Европейската комисия предлага да се задейства Директивата за временната закрила с цел да се предложи бърза и ефективна помощ на хората, бягащи от войната в Украйна. Съгласно това предложение на бягащите от войната ще бъде предоставена временна закрила в ЕС, което означава, че ще им бъде предоставено разрешение за пребиваване и ще имат достъп до образование и до пазара на труда.

Същевременно Комисията представя и оперативни насоки, предназначени да помогнат на граничните служители на държавите членки при ефективното управление във връзка с пристигналите на границите с Украйна, като при това се поддържа високо равнище на сигурност. В насоките също така се препоръчва държавите членки да създадат специални ленти за спешна подкрепа с цел насочване на хуманитарната помощ, както и се припомня възможността за предоставяне на достъп до ЕС по хуманитарни причини.

Източник: Европейска комисия