ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция

След многобройните земетресения в Турция и Сирия по-рано тази седмица Европейският съюз ще предостави допълнителна спешна подкрепа на двете държави чрез Механизма на ЕС за гражданска защита и спешна хуманитарна помощ на стойност 6,5 милиона евро. Това е една от най-големите операции на ЕС по издирване и спасяване чрез Механизма на ЕС за гражданска защита.

Утре комисарят по управление при кризи Янез Ленарчич трябва да посети засегнатите райони в Турция като част от координацията на реакцията на ЕС.

Подкрепа за Сирия

Сутринта на 8 февруари сирийските власти поискаха да се задейства Механизмът на ЕС за гражданска защита. Искането включва екипи за издирване и спасяване, подслон и лекарства.

  • Координационният център за реагиране при извънредни ситуации е в контакт с държавите – членки на ЕС и ООН, за да насочи незабавно евентуалните предложения към най-нуждаещите се хора в Сирия.
  • Освен това днес Комисията обявява първоначална спешна хуманитарна помощ за Сирия в размер на 3,5 милиона евро, за да помогне на хората, нуждаещи се от подслон, вода и санитарно-хигиенни условия, различни медицински изделия, от които имат нужда понастоящем, както и за подкрепа на операциите по издирване и спасяване.
  • Освен това в Сирия ЕС си сътрудничи тясно с хуманитарните си партньори. Адаптираме текущите си хуманитарни проекти, за да отговорим на кризата. Нашите партньори, НПО и агенции на ООН, подкрепят засегнатите медицински заведения с медицински изделия, осигуряват храна и подслон, ремонтират повредена инфраструктура.

Подкрепа за Турция

В Турция, вследствие на искането в понеделник, 6 февруари, за активиране на Механизма на ЕС за гражданска защита, подкрепата на ЕС вече включва:

  • Първоначална спешна помощ в размер на 3 милиона евро за засилване на усилията за реагиране в страната.
  • Това е в допълнение към 31 екипа за издирване и спасяване, и 5 медицински екипа, предложени от 20 държави – членки на ЕС, Албания, Черна гора и Сърбия чрез Механизма на ЕС за гражданска защита. Екипите включват над 1 500 спасители и 100 кучета за издирване и спасяване.
  • Освен това днес Турция поиска средства за подслон чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, като Германия, Литва и Словения вече предложиха одеяла, палатки и нагреватели.

Източник: Представителство на ЕК в България