#EUIndustrydays предстои началото на февруари

Дните на индустрията на ЕС са водещото годишно събитие в Европа, което подчертава водещите индустриални лидери и текущите дискусии по индустриалната политика, като същевременно подобрява базата от знания на европейската индустрия. Това е основната платформа за обсъждане на предизвикателствата пред индустрията и съвместно разработване на възможности и политически отговори в приобщаващ диалог с широк кръг от заинтересовани страни.
Изданието за 2022 г. ще се проведе в хибриден формат в Брюксел между 8 и 11 февруари 2022 г. и ще стимулира дискусиите в индустриалните екосистеми относно техния зелен и цифров преход в подкрепа на укрепването на устойчивостта на компаниите от ЕС (включително МСП).
По време на събитието ще се проведе дискусии за това как младото поколение може да формира бъдещето на индустрията на ЕС в съответствие с предложението на Комисията 2022 г. да стане Европейска година на младежта. Някои от тези дискусии ще се проведат в контекста на специална програма за младежта, която ще постави фокуса на събитието върху някои от най-неотложните проблеми за младите европейци днес: социално равенство, младежка безработица, както и спешният призив за устойчиви и социално отговорни бизнес модели.
С изданието за 2022 г. ГД „Растеж“ се стреми да стимулира дискусиите в индустриалните екосистеми относно техния зелен и цифров преход, за да подкрепи и засили устойчивостта на индустриите и МСП в ЕС. Програмата ще бъде разделена на 4 тематични дни:
8 февруари – „Увеличаване на индустриалните екосистеми на ЕС“ с включено представяне на преходния път на туристическата екосистема и много други;
9 февруари – „ЕС ускорява зеления, цифров и устойчив преход“ с паралелни сесии на петте работни групи на Индустриалния форум и одобрение на проекта за пътищата на прехода и много други;
10 февруари – „Отключване на бъдещето: Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифров преход“ с пленарни сесии на високо ниво и основни изказвания. В светлината на Европейската година на младежта 2022 – на този ден в рамките на специалната програма за младежта ще се проведат дискусии за това как индустрията на ЕС може да привлече млади европейци и как младото поколение може да формира бъдещето на индустрията на ЕС.
11 февруари – „Съвместно създаване на зелен, дигитален и устойчив преход“ с експертни сесии, организирани от заинтересованите страни и Европейската комисия.
След първото издание през 2017 г., Дните на индустрията на ЕС бяха създадени и признати за основна платформа на Европейската комисия за открит диалог и дискусия на заинтересованите страни за индустрията. Поради настоящите ограничения, изданието за 2022 г. ще има хибриден формат, събирайки хиляди участници, присъединяващи се към конференцията онлайн, и ограничен брой лектори на място. Програмата ще бъде допълнена от виртуална изложба, възможности за работа в мрежа и 10 нови епизода от подкаст поредицата EU Industry Days.
Повече от 80 регионални и местни събития ще бъдат организирани в целия ЕС и извън него като част от Седмиците на индустрията на ЕС, за да се обсъди бъдещето на индустриалната трансформация и преход от регионална и местна гледна точка.
Зс регистрация в събитието – тук!
Източник: Европейска комисия