Вашата Първа EURES работа

Вашата Първа EURES работа 
Ако сте на възраст между 18-35, гражданин или законно пребиваващ в държава членка на ЕС, Норвегия или Исландия и имате желание да се преместите в друга страна или се затруднявате да намерите работа на мястото, където живеете или търсите подходящ стаж, то може да се възпозвате от възможностите, които предлага Вашата първа работа в EURES. Това накратко е схема за професионална мобилност на Европейския съюз, която помага на младите граждани на ЕС да намерят работа или стаж в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия, и да помогне на работодателите да намерят квалифицирана работна сила. Тя има за цел да отговори на търсещите работа млади хора с предлагани заетост в Европа. Преместването трябва да продължи поне 6 месеца (за работни места) или 3 месеца (за стажове). Чрез Вашата първа работа по EURES можете да получавате информация, търсене на работа, съдействие и набиране на персонал. Също така да имате право на финансова подкрепа за посещение на интервю в чужбина, както и за покриване на разходи като езиково обучение, признаване на квалификации или преместване в страната на местоназначението. Вашата първа работа в EURES е отворена за кандидати с различни нива на образование и / или професионален опит. Вашето първо ръководство за работа в EURES определя условията и правилата, регулиращи участието. За повече подробности можете да се обърнете и към списъка с вашите първи работни места в EURES на службите по заетостта и техните партньори на ниво ЕС.
Повече информация ще намерите на Европейския портал за трудова мобилност

Източник: Европейска комисия