#EuropeDirectGM2022

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин взе участие в годишната среща на европейските информационни центрове, която събира ръководителите на 424-те центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО. Срещата се проведе началото на седмицата в Милано и включваше много лектори и дискусии, свързани с ползотворната работа на центровете, които са най-близо до гражданите и които могат да им съдействат консултират и информират за политиките, програмите за финансиране и актуалните инициативи на Европейския съюз.
Ползотворните дискусии и интерактивните срещи допринесоха за сближаване и опознаване на голямата мрежа ЕВРОПА ДИРЕКТНО, както и за бъдещо сътрудничество и общи инициативи.