Човешкото лице на културното наследство #EuropeForCulture

Човешкото лице на културното наследство
По повод на обявяването на 2018 за Европейска година на културното наследство с девиз "Където миналото среща бъдещето", се организират множество културни събития, инициативи и проекти във всички държави от ЕС, а основната ѝ цел е повече хора да бъдат насърчени да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него. Но какво е културно наследство без своите наследници – хората! Ето защо в отговор на този въпрос Представителството на Европейската комисия в България насочва вниманието върху "невидимите" измерения на културата – обичаите, навиците и възприятието за света в различните краища на ЕС, и начина, по който те влияят върху възможността ни да общуваме един с друг. В тази кампания ще се "срещнете" с 27 европейци, избрали да живеят и работят в България, и които споделят за живота им тук и за впечатленията им от българската култура. Как ни виждат те? Какво е общото между нашите култури? А различното? Какво ни свързва и разделя? Резултатът е кампанията "Човешкото лице на културното наследство", която включва 27 пощенски картички с портретите на 27 европейци и техните впечатления от опита им с българската култура. Картичките се разпространяват безплатно от различни културни обекти в цялата страна. На всяка локация са достъпни до 3 различни типа картички. Всички портрети и истории могат да бъдат намерени и на официалната Фейсбук страница на Представителството на ЕК в България. Тази кампания отправя покана и насърчава това лято да посетите колкото се може повече музеи и едновременно с това за миг да възприемете една друга гледна точка и да видите културата на България и на Европа по нов начин. Проектът е реализиран със съдействието на Министерството на културата на Република България и мрежата им от културни институти. Ето списъкът на обектите от кампанията в Област Видин:
Регионален исторически музей гр. Видин; 
Информационен център "Европа директно" гр. Видин;
Художествената галерия "Никола Петров" гр. Видин.
Източник: Европейска комисия