„Евробарометър“: Европейците одобряват мерките срещу енергийната криза, както и подкрепата на ЕС за Украйна

Публикувано днес експресно проучване „Евробарометър“, проведено от 24 до 31 август 2023 г. сред 26 514 граждани, показва широка подкрепа сред европейците за мерките, предприети през последната година за защита от нестабилните цени на енергията, както и за действия на ЕС за насърчаване на енергийната сигурност и екологичния преход. Проучването потвърждава и широкия консенсус сред гражданите на Съюза за по-конкурентна промишленост и чисти технологии. Висока е и подкрепата за действията в отговор на руското нашествие в Украйна.

86 % от анкетираните смятат, че е било важно да се предприемат инициативи на европейско равнище за ограничаване на непосредственото въздействие на нарастващите цени на енергията. Повече от 80 % поддържат това мнение относно насърчаването на устойчивото използване на природните ресурси (86 %), улесняването на съвместното закупуване на газ от държавите членки на ЕС, за да се гарантира сигурността на доставките (82 %), изграждането на партньорства с други държави (81%), намаляването на прекомерната търговска зависимост от държави като Русия или Китай (80 %), и повишаването на конкурентоспособността на европейската промишленост в областта на чистите технологии (80 %).

Голямо мнозинство от европейците смятат, че войната в Украйна подчертава необходимостта ЕС да гарантира своята енергийна и икономическа сигурност (85 %), както и да засили военното сътрудничество между държавите членки (75 %) като същевременно продължава да проявява солидарност с Украйна (71 %).

Европейците продължават да одобряват подкрепата за Украйна и украинците. 86 % подкрепят продължаването на предоставянето от ЕС на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната. 77 % са съгласни ЕС да приема хора, бягащи от войната, а 71 % одобряват налагането на икономически санкции срещу Русия. 67% смятат, че ЕС следва да подкрепи пътя на Украйна към европейска интеграция и включването ѝ в единния пазар. 65 % от ангажираните се обявяват за финансова и икономическа подкрепа на Украйна, а 57 % смятат, че ЕС следва да подпомогне закупуването и доставката на военно оборудване и обучение за Украйна.

На въпроса кои са най-добре въплътените от ЕС ценности, 53% от анкетираните смятат, че ЕС най-добре въплъщава „зачитането на основните права и ценности“; „социалното равенство и благосъстоянието“ (50 %), „толерантността и отвореността към другите“ (49 %) и „мира“ (48 %). След тях се нареждат „солидарността с държавите в ЕС и извън него“ (46 %) и „зачитането на природата и опазването на климата и околната среда“ (45 %).

Източник: Представителство на ЕК в България