Евробарометър Пролет 2023 Проучване: Демокрацията в действие – една година преди европейските избори

Резултатите от проучването на Евробарометър от пролетта на 2023 г. на Европейския парламент разкриват нарастващата информираност на гражданите за предстоящите европейски избори. Проучването показва и продължаващата привързаност на гражданите към демократичните ценности и цялостното им удовлетворение от демокрацията в ЕС на фона на продължаващите икономически трудности. И накрая, то хвърля светлина върху осведомеността и отношението на европейците към действията на Европейския съюз и Европейския парламент.

Основни изводи
Европейски избори през 2024 г.
Интересът към следващите европейски избори е 56% от гражданите, което е с шест процентни пункта повече, отколкото една година преди последните европейски избори. Нещо повече: две трети от гражданите (67%) заявяват, че вероятно ще гласуват, докато през 2018 г. това заявиха 58%.

Същността на въпроса
Демокрацията е основната ценност, която гражданите искат Европейският парламент да защитава. Като цяло 37 % посочват това, а в 14 държави – членки на ЕС, тя е и водещата ценност. Мнозинството от гражданите също така са доволни от начина, по който функционира демокрацията в Европейския съюз (54 %).

Абсолютното мнозинство от гражданите на ЕС са доволни от седем от десет различни аспекта на демокрацията. Свободните и честни избори (70 %), свободата на словото (70 %) и зачитането на основните права (66 %) са аспектите, които пораждат най-голямо удовлетворение.

Гражданите са най-удовлетворени от следните аспекти на демокрацията: 70 % от свободните и честни избори, 70 % от свободата на словото, 66 % от зачитането на основните права, 61 % от възможността на отделните граждани да участват в политическия живот, 60 % от медийното разнообразие.

Демокрация в действие: ЕС дава резултати
71 % от европейците твърдят, че действията на ЕС оказват влияние върху ежедневието им. Действията на ЕС, от които гражданите са най-доволни, са подкрепата за Украйна (69 %), демократичните права и зачитането на върховенството на закона (64 %), както и външната политика (54 %).

Izto`nik: EP Spring 2023 Survey: Democracy in action – One year before the European elections – юни 2023 – – Eurobarometer survey (europa.eu)