Евробарометър: Расте подкрепата за единен отговор на ЕС на руското нашествие в Украйна

Проучването „Стандартен Евробарометър“ от лятото на 2022 г. показва, че гражданите имат все по-голямо доверие в ЕС и продължават силната си подкрепа за отговора на ЕС на руската агресия срещу Украйна. Огромно мнозинство от гражданите подкрепят действията за намаляване на зависимостта на ЕС от руските енергийни източници. Одобрението за еврото е достигнало най-високото си равнище досега. Европейците обаче са все по-загрижени за икономическото положение в ЕС и в собствената им страна.

Проучването, проведено през юни—юли 2022 г., показва, че 65 % от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС — увеличение с три пункта в сравнение с подобно проучване, проведено през януари—февруари тази година, преди агресията на Русия срещу Украйна. Положителният имидж на ЕС понастоящем е 47 % (+ 3 процентни пункта), което е най-високото му равнище от есента на 2009 г. насам.

Почти 80 на сто от европейците подкрепят икономическите санкции, наложени от ЕС на руското правителство, дружества и физически лица. Почти седем от десет интервюирани (68 %) подкрепят финансирането на доставката на военно оборудване за Украйна. Абсолютното мнозинство от анкетираните са доволни от реакцията както на ЕС (57 %), така и на своите национални правителства (55 %).

Преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС са съгласни, че ЕС следва да инвестира във възобновяеми енергийни източници (87 %) и да намали зависимостта си от руските източници на енергия (86 %).

Одобрението за еврото достига най-високото си равнище досега: осем от 10 респонденти в еврозоната (+ 3 процентни пункта) и 72 % в ЕС (+ 3 процентни пункта) подкрепят Европейския икономически и паричен съюз с единна валута — еврото.

Повече от половината европейци (56 %) считат, че най-големият пакет от икономически стимули на ЕС — NextGenerationEU — може да донесе ефективен отговор на сегашните икономически предизвикателства.

Пълните данни от проучването ще намерите на следната страница.

Източник: Представителство на Европейската комисия в България