Евродепутати призовават Косово и Сърбия да нормализират отношенията си

Парламентът подкрепя кандидатурата на Косово за членство в ЕС
Добри резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност в Косово, но са необходими подобрения в съдебната система
Сърбия трябва да се съобрази със санкциите на ЕС срещу Русия
Членовете на ЕП критикуват антиевропейската реторика в контролираните от сръбското правителство медии
Парламентът подчертава, че нормализирането на отношенията между Белград и Прищина е приоритет и предварително условие за присъединяването на двете страни към ЕС.
 

В два доклада, приети в сряда, членовете на ЕП призовават Сърбия и Косово да се включат в диалога Белград-Прищина и незабавно да постигнат всеобхватно, правно обвързващо споразумение за нормализиране на отношенията въз основа на принципа на взаимното признаване.

Сърбия трябва да се съобрази със санкциите на ЕС срещу Русия

В доклада си за Сърбия членовете на ЕП заявяват, че преговорите за присъединяване с Белград трябва да напреднат само ако страната се съобрази със санкциите на ЕС срещу Русия и постигне значителен напредък по отношение на реформите, свързани с ЕС. Те споменават конкретно напредъка в областта на върховенството на закона и основните права, функционирането на демократичните институции и ангажимента към общите европейски права и ценности. Членовете на ЕП подчертават значението на привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС , особено по отношение на войната на Русия срещу Украйна.

Дезинформация и разпространение на антиевропейска реторика

ЕС е основният политически и икономически партньор на Сърбия и далеч най-големият й донор, казват членовете на ЕП. Те са обезпокоени от неотдавнашното намаляване на обществената подкрепа за членството на Сърбия в ЕС, което според тях е резултат от дългогодишната антиевропейска/проруска политическа реторика, разпространявана чрез контролирани от държавата медии и държавни служители. Евродепутатите смятат, че това е и резултат от грубия провал на правителствените представители да се изправят пред миналото на Сърбия и да се примирят с него.

Членовете на ЕП искат ЕС да преразгледа размера на финансовата си помощ за Сърбия, ако подкрепата за антидемократичната политика продължава, и призовават Европейската комисия да гарантира, че всички разходи на ЕС са в пълно съответствие със собствените стратегически цели и интереси на ЕС.

Докладът за Сърбия беше приет от членовете на ЕП с 508 гласа “за”, 76 гласа “против” и 37 гласа “въздържал се”.

Косово: Косово: добри резултати в борбата с корупцията, но са необходими подобрения в съдебната система

Членовете на ЕП приветстват кандидатурата на Косово за членство в ЕС и сключването на дългоочакваното споразумение за либерализиране на визовия режим за неговите граждани. Като оценяват високо постиженията на Косово в областта на реформите, свързани с ЕС, като например борбата с организираната престъпност и корупцията, те подчертават, че темпът на процеса на присъединяване ще зависи от напредъка в областта на върховенството на закона, основните права и подобренията в правния ред на страната.

Членовете на ЕП изразяват съжаление, че инициативите за включване на сръбската общност в политическите, социалните и икономическите структури на Косово остават много ограничени, и призовават правителството на Косово и представителите на косовските сърби да преодолеят междуобщностните разделения.

Докладът за Косово беше приет с 452 гласа “за”, 87 гласа “против” и 76 гласа “въздържал се”.

Цитати

Докладчикът за Сърбия Владимир Билчик (ЕНП, Словакия) заяви: “Този доклад отправя редица критики, като в същото време подкрепя пътя на Сърбия към ЕС, с който нейните лидери се ангажираха след изборите през 2022 г. Приветствам завръщането на опозицията в сръбската Народна скупщина. Сърбия трябва да се съобрази с външните отношения на ЕС, да продължи вътрешните реформи и да нормализира отношенията си с Прищина. Ако Белград постигне това, то ще бъде общоевропейски успех”.

Докладчикът за Косово Виола фон Крамон-Таубадел (Зелени, Германия) заяви: ” Най-сетне сме щастливи да потвърдим, че дългоочакваната либерализация на визовия режим ще бъде предоставена на всички граждани на Косово от 1 януари 2024 г. В доклада също така ясно се призовава за пълното прилагане на всички съответни споразумения в рамките на диалога между Сърбия и Косово, включително създаването на Общност/Асоциация на общините със сръбско мнозинство. Искрено се надявам, че Охридското споразумение ще донесе ползи за Косово и ще допринесе за по-нататъшното нормализиране на отношенията със Сърбия”.

Източник: Бюро на Европейски парламент в България