Еврокомисар Мария Габриел обяви нова инициатива „Здравословен начин на живот за всички“

По време на официалното откриване на Европейската седмица на спорта българският еврокомисар Мария Габриел стартира общоевропейска кампания „Здравословен начин на живот за всички“. Инициативата ще се провежда в рамките на две години и ще осигури финансиране в размер на 764,4 милиона евро по програмите „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и „EU4Health“ в подкрепа на здравословния начин на живот. Комисар Габриел заяви, че тази инициатива е силно послание към европейските граждани относно важността на спорта и физическата активност и че това е всъщност инвестиция в бъдещето. Липсата на физическа активност има отрицателни последици за здравето на хората и за обществото. По данни от последното проучване на Евробарометър, почти половината от европейците не практикуват спорт или физическа активност. Според комисар Габриел е важно не само вниманието към проблема, но и предприемането на конкретни действия от местно до европейско ниво. Българският еврокомисар информира също, че кампанията „Здравословен начин на живот за всички“ се основава на три измерения. Първото е свързано с нуждата от по-добра осведоменост за здравословния начин на живот сред населението. Второто набляга на улесняването на достъпа до спорт, физическа активност и здравословно хранене. А третото измерение откроява необходимостта от съвместен подход и общи инициативи между политиките на спорта, здравеопазването, храните, науката и иновациите. Организациите, желаещи да се ангажират с инициативата, могат да поемат ангажименти за действия онлайн чрез т.нар. Съвет за поемане на ангажименти. Тези действия ще позволят изграждане на нови партньорства в отговор на нуждите на хората към физическа активност и по-добра осведоменост за здравето им. Предстоят реализирането на конкретни мерки за насърчаване на спортната активност на общоеврпейско ниво като новата награда „Бъди активен за всички поколения“ („BeActive Across Generations“), специални подкрепа за младежи, чрез Европейският корпус за солидарност, който ще допринесат за популяризирането на физическата активност и спорта.
Източник: Европейската комисия