Европа 2020

Европа 2020
Доклад
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Комуникации"
Теми: Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf