EВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира четири срещи-дискусии в област Видин

На 4ти и 5ти октомври 2021 г. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира провеждането на четири срещи-дискусии в различни населени места в областта. Основна цел на срещите беше да бъдат представени основните приоритети на Европейската комисия през новия програмен период, включително актуалните към момента възможности за финансиране, заетост и инвестиции.  Участниците в срещите бяха също така запознати със службите за информация и съдействие на гражданите, техните права и възможности в рамките на Европейския съюз. Темата за бъдещето на Европа също беше засегната, като екипът на център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин представи в детайли Конференцията за бъдещето на Европа. На участниците в дискусията беше предоставена възможност да изразят мнение и да споделят с експерти от центъра в каква Европа искат да живеят. 
Дискусиите се проведоха на 4 октомври (11.00 ч.) в община Брегово, на 5 октомври в община Чупрене (11.00 ч.) и община Белоградчик (13.30 ч.) и на 6 октомври от 9.30 ч. в община Кула.