Европа Директно – Видин посреща гости в посетителския център

Европа Директно – Видин посреща гости в посетителския център
В рамките на две седмици Информационния център Европа Директно – Видин посрещна две групи младежи заинтересовани от членството на България в Европейския съюз и възможностите, които произтичат от това, потребителските ни права, нови инициативи и младежки дейности. Едната група бяха доброволците и част от екипа на Общински младежки съвет за превенция на зависимости, с които дискутирахме настоящи възможности за обучения, доброволчество, пътувания и инициативи в ЕС, разгледахме платформата "Какво прави Европа за мен" и как Европейският съюз се отразява на нашия живот. Другата група бяха ученици от Клуб "Посланици на европейски ценности" към ППМГ "Екзарх Антим I". Фокус на дискусията беше интерактивната платформа "Евопейският съюз и аз", как ЕС влияе на ежедневието ни и каква е добавената стойност от членството ни в Европейския съюз. По време на гостуването бяха представени и текущи инициативи на ИЦ "Европа Директно – Видин", а също и зарадвахме младите посетители с торбичка за пазаруване за многократна употреба, изработена от рециклируеми материали, за да намалим вредните ефекти от използването на найлоновите еднократни торбички.