ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин проведе два открити урока сред ученици

На 16 март като част от дейността на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин за 2022 г. бяха проведени два открити урока сред учениците от Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков”, гр. Видин. Срещата на учениците с информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО бе част от тяхната програма по гражданско образование за запознаване с европейски институции. Учениците получиха информация за дейността на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО и как би им била от полза, както и бяха запознати с основните приоритети на Европейската комисия и в частност Европейската зелена сделка и възможностите за развитие на икономиката, които тя ще донесе.