„Европа през погледа на децата“ – наградените участници в конкурса за детска рисунка

"Европа през погледа на децата" – наградените участници в конкурса за детска рисунка
На 1 юни по случай празника на детето Информационен център "Европа Директно – Видин" организира изложба на детски рисунки, които са взели участие в конкура "Европа през погледа на децата". Изложбата се състоя в Държавна филхармния – Видин и на нея бяха показани всички 55 рисунки, които са изпратени за участие в конкурса. Рисунките са на деца от област Видин до 14 годишна възраст. Целта на този конкурс е да се открие Европа такава, каквато е в представите на децата като по този начин се насърчава приобщаването на българските ученици към европейската идея. Организаторите на конкурса са както Европа Директно – Видин, така и Европейски информационен център „Европа Директно – Буковина, Сучава“ – Румъния. 
До 29 март 2017 се приемаха рисунките заедно със заявленията за участие. В този период се получиха 55 рисунки. След което компетентно жури оцени рисунките. Двадесет и пет от най-добрите бяха предтавени на изложба в Румъния на 9 май. А на изложбата във Видин на 1 юни бяха обявени победителите и раздадени наградите. Първо място взе рисунката на Антония Каменова, VI клас в СУ "Любен Каравелов". С почетното второ място бе награден Людмил Кацанов от VI клас в ОУ "Св. Климент Охрдиски". Поощрителни награди получиха още 10 деца, участвали в конкурса. Журито присъди и една специална награда на Яна Свиленова на 12 години от СУ "П.Р.Славейков. " 
Всички рисунки пресъздават мотото на конкурса "Единни в разнообразието" и в тяхната основа стои представата на децата за европейските страни и европейското многообразие.