EВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПЯ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

EВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПЯ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ
 
Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничеството между младите хора в Европа, дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията, толерантността и солидарността. 

ЕМФ осигурява финансова подкрепа на следните видове дейности, изпълнявани от младежки организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на Европа в областта на младежките политики:
– образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
– дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
– дейности,насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
– дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
– изследвания и документална работа по младежки въпроси.
Фондацията подкрепя следните видове действия:
1. Международна дейност – включва срещи на млади хора и младежки лидери в Европа за подкрепа на участието и между културното образование. ЕМФ покрива до две-трети от общия бюджет, а максималният грант е 20 000 евро.
2. Годишен работен план – включително серия от дейности за няколко години, международни дейности, пилотни дейности и публикации (включително развитие на уеб страница). Тези дейности трябва да са част от подкрепа за институционално изграждане на организацията за няколко години. Максималният грант е 50 000 евро.
3. Еднократен структурен грант – подкрепа за административни разходи, насочени към създаване на регионални мрежи, с цел да бъде създадена европейска структура. Максимум грант – 10 000 евро.
4. Пилотна дейност – подкрепа за дейности, насочени към специфично социално предизвикателство с местен контекст. Максимален грант 10 000 евро.
Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2015 за международни дейности, които се състоят между 1 април и 31 декември 2016 и за еднократни структурни грантове за международни мрежи за 2016-2017
Няма фиксирани крайни срокове за пилотни дейности, но предложенията трябва да се подават минимум 3 месеца преди старта на проекта.
Повече информация на : http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants