ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015

2015 е година, посветена на развитието. През тази година беше планирано да се постигнат Целите на хиллядолетието за развитие. Според резултати от проучване на „Евробарометър“ (2013) над 80 % смятат, че помощта за развитие е важна, а 60 % от интервюираните отбелязват, че трябва да предоставяме повече помощ. Две трети отбелязват, че борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде един от основните приоритети на ЕС. Същевременно обаче 50 % не знаят нищо за това, къде отива помощта, предоставена от Съюза. През 2015 г. Европейският съюз ще положи максимални усилия да обясни на европейските граждани как функционира помощта на ЕС за развитие, с цел да ги убеди, че парите им се влагат по най-добрия възможен начин, като се дава възможност на хора, живееещи в бедност да си изкарват прехраната.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://europa.eu/eyd2015/bg

Източник: Европейска комисия  (http://ec.europa.eu/avservices/photo/)