Eвропейска конференция по публични комуникации (EuroPCom)

Eвропейска конференция по публични комуникации (EuroPCom)

Представители на информационен център „Европа Директно – Видин“ присъстваха на шестото издание на EuroPCom  – Европейска конференция по публични комуникации, която се проведе на 21 и 22 октомври 2015 г. в Брюксел.

Участие в конференцията взеха повече от 900 души – представители на мрежата от информационни центрове „Европа Директно“, комуникационни експерти, представители на местни, регионални и национални власти от страните-членки на ЕС, както и представители на европейски институции. В рамките на събитието бяха организирани серия от дебати, лекции и уоркшопи, насочени към подобряване на комуникационните действия на правителствата за популяризирането на политиките на ЕС. Тази година, конференцията съвпадна с традиционната среща на мрежата от центрове „Европа Директно“, която се проведе на 19 и 20 октомври, 2015 г.

В рамките на събитието беше организирана изложба на комуникационни материали от страна на различни европейски институции.

По време на официална церемония в Европейския парламент, България получи награда за публична комуникация, която беше връчена от министър председателя на Люксембург. Нашата страна беше финалист сред общо 29 кандидатури от 17 държави. До финала на конкурса достигнаха България, Франция и Холандия. Наградата беше присъдена за проведената национална информационна кампания „Да създадем заедно България 2020“, проведена от Централното координационно звено и мрежата от 27-те областни информационни центъра.

Всички презентации, снимки и видео материали от конференцията могат да бъдат изтеглени от следния адрес: http://cor.europa.eu/bg/events/europcom/Pages/materialeuropcom2015.aspx

Източници:

http://cor.europa.eu,

www.eufunds.bg