Европейска младежка награда „Карл Велики“

Европейска младежка награда "Карл Велики"

Обявен е конкурс за Европейската младежка награда Карл Велики 2016 от Европейския парламент и Foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen. Наградата има за цел да насърчи развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и участието им в проекти за европейска интеграция.

Участниците могат да кандидатстват за наградата индивидуално или в групи; в случай на групови и международни проекти, проектът може да бъде подаден само в една страна. Кандидатите трябва да бъдат 16-30-годишни.Участниците трябва да са граждани или жители на една от 28-те страни-членки на Европейския. При кандидатстването са приложими всички официални езици на Европейския съюз.

За наградата могат да кандидатстват проекти, реализирани от млади хора, които насърчават разбирателството и развитието на общо усещане за европейска идентичност, дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност.
Проектите трябва да са фокусирани върху следното:

– Насърчаване на европейското и международно разбирателство,
– Стимулиране на развитието на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
– Модел за подражание за младите хора, живеещи в Европа, и практически примери за европейци, живеещи заедно като една общност.

 Наградата за най – добрият проект е  парична и е в размер на 5000 евро, вторият проект печели 3000 евро, а третият 2000 евро.Като част от наградата, тримата финалисти ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Наред стова представителите на всичките избрани 28 национални проекта ще бъдат поканени на четиридневен тур в Аахен, Германия.
Крайният срок за кандидатстване е 25 януари 2016 г.

Подробна информация за наградата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.charlemagneyouthprize.eu/en/introduction.html