Европейската комисия обяви прогнозата си за растежа в ЕС през 2017 г. и оценката си за бюджетите на държавите-членки

Европейската комисия обяви оценката си за бюджетите на държавите-членки
 
На 16.11.2016 г. Европейската комисия завърши оценката на проекто-бюджета си за следващата година. Бяха обявени икономическите приоритети за следващата година. Пакетът от документи, който ЕК публикува днес поставя начало на цикъла на икономическо управление на ЕС за 2017 г. по т. нар. Европейски семестър. Пакетът включва още редовния годишен Обзор на растежа в ЕС и т. нар. Доклад за механизма за предупреждение, който оценява макроикономическите рискове пред държавите-членки.
 
Източник: Европейска комисия