ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРЯВА МОЛБАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 12,5 МЛН. ЛЕВА ЗА СПРАВЯНЕ С ЩЕТИТЕ ОТ ТЕЖКИТЕ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЕЗ 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРЯВА МОЛБАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 12,5 МЛН. ЛЕВА ЗА СПРАВЯНЕ С ЩЕТИТЕ ОТ ТЕЖКИТЕ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЕЗ 2015 г.

На 23 юли 2015 г. Европейската комисия одобри молбата на България за помощ в размер на 12,5 млн. лева (6,38 милиона евро) от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Парите ще бъдат използвани за справяне с последиците от тежките зимни условия през януари и февруари 2015 г.

Така помощта, отпусната на България от фонд "Солидарност" от началото на 2015 г., достига 16,5 млн. лева – през м. април бяха одобрени общо 4 млн. лева за Мизия. През 2014 г. страната ни получи други 21 млн. лева за преодоляване последствията от наводненията в Североизточна България.

"За трети път през последните 18 месеца България получава помощ от фонд "Солидарност" на Европейския съюз за справяне с последиците от природните бедствия. Това решение е израз на солидарността на Европейския съюз. Солидарност с този, който е пострадал, преминава през тежък момент и има нужда от помощ, за да се изправи на крака и да продължи напред. Днес отново казваме на България, че в случай на нужда винаги може да разчита на помощ от другите членове на европейското семейство," каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, заяви: "Фонд "Солидарност" е един от символите на солидарност във време на нужда. Днес отпускаме финансова помощ на регионите на България, най-силно засегнати от бедствията през зимата. Така заедно работим за тяхното възстановяване."

Според заявлението на българската страна сумата от 12,5 млн. лева ще бъде използвана за възстановяване на щетите основно в Югоизточна България – най-силно засегнатата от тежките условия област на страната. Само в Бургас бяха наводнени над 300 сгради, засегнати бяха земеделски земи и гори. Силните валежи предизвикаха свлачища и разрушения на ключова пътна, водна и енергийна инфраструктура.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Общият размер на средствата, предвидени за фонд „Солидарност“ през 2015 г., е 541,2 млн. евро. Като се добави остатъкът от средствата за миналата година, общият размер на наличните средства на фонда за 2015 г. надхвърля 895 млн. евро.

Финансовата помощ от фонда се изчислява въз основа на общата стойност на преките щети от бедствие. Тази помощ може да бъде използвана само за основни неотложни и възстановителни действия (както е посочено в член 3 от регламента за фонд „Солидарност“ на ЕС). Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да подпомага финансово страните членки и страните кандидатки за членство в ЕС след големи природни бедствия.

Фондът е учреден след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. На 28 юни 2014 г. влезе в сила преразгледаният регламент за фонд „Солидарност“ на ЕС, с който се опростяват съществуващите правила, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди.

Източник: Европейска Комисия

Повече информация можете да намерите на следните интернет адреси:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-456_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-723_en.htm