Eвропейската комисия представи пакет от мерки в сферата на миграцията

Eвропейската комисия представи пакет от мерки в сферата на миграцията

Европейската комисия прие пакет от мерки в сферата на миграцията, който е приносът на Комисията към дискусиите по тази тема на предстоящия Европейски съвет през месец март в Рим. Пакетът от мерки включва: 1/ Обновен план за действие на ЕС в областта на връщането, включително препоръки към държавите членки относно това как да се направят процедурите за връщане по-ефективни. Предложените мерки се състоят от практически действия, които могат да имат незабавен ефект. Те са съсредоточени върху премахване на „вратичките“ и прилагането на съществуващите правила със строгостта и реализма, необходими, за да се гарантират резултатите от тях на практика, в съответствие с изискванията в областта на основните права. 2/ Доклади за напредъка по някои от основните елементи от миграционната политика на Комисията:
Комисията отправи и нова покана към държавите членки за ускоряване на темпото на преместване с цел облекчаване на натиска върху Италия и Гърция, тъй като малко от тях са изпълнили своите ангажименти в пълна степен. Комисията призовава също държавите членки да изпълнят поетия от тях стабилен политически ангажимент и до края на март да запълнят недостига на работна сила и оборудване в Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Една година по-късно Споразуменито на ЕС и Турция продължава да държи незаконните преминавания под контрол, но тъй като пристиганията все още надвишават връщанията, Комисията също така призова Гърция и всички държави членки да запазят темпа в прилагането на съвместния план за действие за подобряване на положението на островите. 
 
Източник: Европейска комисия