Европейската комисия работи за опростяване на достъпа до структурните и инвестиционни фондове