Европейската комисия улеснява стартирането и разрастването на предприятия в цяла Европа

Европейската комисия улеснява стартирането и разрастването на предприятия в цяла Европа
 
Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка дават началото на общоевропейски фонд на фондове за рисков капитал. Европейският съюз ще предостави основополагащи инвестиции в размер на до 400 млн.евро, а мениджърите на фондове трябва да наберат поне три пъти повече от частни източници. Така ще се осигури финансиране с рисков капитал в размер на 1.6 млрд.евро.  Със своята Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия Комисията има за цел да се осигурят всички условия многото европейски иновативни фирми да се превръщат във водещи световни компании. Обединяват се всички възможности, които ЕС вече предлага, и се добавя нов акцент върху инвестициите в рисков капитал, законодателството в областта на несъстоятелността и данъчното облагане. Конкретните мерки включват:

Европейската комисия ще внесе законодателно предложение относно правото в областта на несъстоятелността. С него се дава възможност на предприятията да се преструктурират на ранен етап, за да избегнат фалита и уволнението на персонал. Освен това честните предприемачи ще могат да опитват отново, без да бъдат наказвани за предишните си неуспехи, тъй като ще бъдат напълно освобождавани от дълга си след период от максимум 3 години.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешните местни стартиращи предприятия могат да се превърнат в утрешните глобални успешни компании. Искаме да им помогнем да остават и да се развиват в Европа. Като им помогнем да се ориентират в това, което често се възприема като регулаторни бариери, за да могат напълно да се възползват от единния пазар на ЕС."
 
Източник: Европейска комисия