Eвропейската награда „Натура 2000“ за 2016 г. спечели екопроект от България

Eвропейската награда "Натура 2000" за 2016 г. спечели екопроект от България
 
С годишните награди „Натура 2000“ се отличават постижения в опазването на околната среда в ЕС и се повишава осведомеността за инициативи в тази област. „Натура 2000“ е мрежа от над 27 000 защитени зони, която обхваща 18 % от сухоземната територия на ЕС и над 5 % от неговата морска територия. Целта на мрежата е да се защитава и подобрява природното наследство на Европа

 Конкурсът за Eвропейската награда "Натура 2000" е отворен за всеки, участващ пряко в дейности, свързани с мрежата на ЕС „Натура 2000“ — предприятия, държавни органи, НПО, доброволци, собственици на земя, образователни институции или отделни граждани. Тази година за участие в конкурса бяха получени общо 83 кандидатури от цяла Европа. От тях бяха подбрани 24 финалиста. След това жури на високо равнище определи шестте проекта победители от България, Латвия, Испания, Обединеното кралство и трансгранични проекти от Белгия и Франция, както и от Гърция, България, Унгария, Финландия и Норвегия.
Проектът „За Балкана и хората“ от България спечели европейската награда "Натура 2000" за социално-икономически ползи за това, че показва как опазването на природата и икономическото развитие на селските райони вървят ръка за ръка и са взаимнозависими. Тази инициатива, изпълнявана от обединение от НПО, помогна на земеделски стопани и микро- и малки предприятия от Стара планина да продават своите продукти на пазара и да популяризират екотуризма. Бе въведена и схема за плащане за екосистемни услуги, която гарантира, че защитата на важни пасища и водни екосистеми носи икономически ползи на местните предприятия. 
Проект за опазване на малката белочела гъска, също с участие от България, спечели наградата в категорията за трансгранично сътрудничество и изграждане на контакти.
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/2016-edition/award-ceremony/index_en.htm
 
Източник: Европейска комисия