Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“

ЕВРОПЕЙСКИ ФОТОКОНКУРС "ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО"
Темата на конкурса е „Да живеем заедно“. Снимката, която трябва да изпратят желаещите да участват в конкурса, следва да съответства на тази тема. В конкурса могат да участват фотографи любители, както и професионални фотографи. Допуска се само по една снимка от участник. За да се участва в конкурса трябва да се качи една фотографска снимка чрез следния интернет сайт: www.pes.cor.europa.eu и да се попълни онлайн формуляра за участие. Снимките трябва да бъдат изпратени най-късно до 23,59 ч. брюкселско време на 15 юли 2015 г. на сайта на групата на ПЕС на Комитета на регионите на адрес www.pes.cor.europa.eu. Снимките ще се оценяват от подбрано от групата на ПЕС жури, съставено от нейни членове и от специалисти в областта на фотографията. След изтичане на крайния срок за изпращане на снимките и преди журито да започне да заседава секретариатът на групата на ПЕС ще организира процедура на предварителен подбор въз основа на критерия за съответствие с темата на конкурса и с настоящия регламент. Ще бъдат избрани трима победители и техните имена ще бъдат оповестени най-късно до 31 октомври 2015 г. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и по телефона. Ако даден победител не отговори до 15 дни от изпращането на първото съобщение по електронната поща, неговата награда ще бъде присъдена на друг кандидат. Освен тримата победители, избрани от журито, ще бъде определен носител на наградата на публиката, като за тази цел на страницата на групата на ПЕС в Комитета на регионите във Фейсбук (http://www.facebook.com/pesgroupcor) ще бъде организирано гласуване от 1 до 15 октомври 2015 г. Тримата победители в конкурса ще получат тридневно пътуване за двама души до Брюксел за участие в церемонията по връчване на наградите, която ще се състои на 3 декември 2015 г. от 12,30 ч. в Комитета на регионите (настаняване в хотел, избран от Комитета на регионите), както и фотографска/електронна техника на различна стойност. Награда на публиката също е фотографска/електронна техника.

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx#.VZ9tMNsVjIU