Европейски младежки награди 2015

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ 2015

Европейските младежки награди (EYA) е общоевропейски конкурс, който цели да мотивира млади хора, предприемачи и иновативни стартиращи компании да изработват и продуцират дигитални проекти, които решават социални проблеми и адресират предизвикателствата, дефинирани от Съвета на Европа в програмата Европа 2020. Конкурсът разкрива пред света младежкия потенциал за създаването на иновативни решения с помощта на Интернет и мобилни технологии.
Фестивалът, посветен на победителите (EYA Festival), е своеобразна платформа за международен обмен на знания и широко разпознаваема мрежа за бъдещо сътрудничество. Събитието се провежда всяка година в Грац, Австрия, между 18-21 ноември. В конкурса могат да участват творчески настроени умове под 30 годишна възраст, които живеят в една от страните-членки на Европейския съюз или Съвета на Европа и които са разработили отличаващ се, иновативен дигитален проект със социална стойност. Категориите, за които може да се кандидатства са :

1) Здравословен живот: фитнес, хранене, здравеопазване;
2) Интелигентно учене: образование, е-умения, отворена наука;
3) Обединяващи култури: изкуства, игри, многообразие;
4) Бъди зелен: енергия, управление на ресурси, устойчивост;
5) Активно гражданство: свободна журналистика, открито управлениe, социално сближаване;
6) Пари и финанси: финансова грамотност, работа, умно консуматорство

Крайният срок за участие в конкурса е 15 юли, 2015 г.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес: http://eu-youthaward.org/