Европейски структурни и инвестиционен фондове

Европейски структурни и инвестиционен фондове 2014-2020
Официални текстове и коментари
Автор: Европейска комисия
Изтеглете книгата в pdf